[1]
Rahadi, A.P. 2018. KAJIAN TEORI PENYELESAIAN MASALAH JARAK DAN SUDUT PADA BANGUN RUANG DIMENSI TIGA MENGGUNAKAN PENDEKATAN VEKTOR. Jurnal Padegogik. 1, 1 (Jan. 2018). DOI:https://doi.org/10.35974/jpd.v1i1.642.