Rahadi, A. P. (2018). KAJIAN TEORI PENYELESAIAN MASALAH JARAK DAN SUDUT PADA BANGUN RUANG DIMENSI TIGA MENGGUNAKAN PENDEKATAN VEKTOR. Jurnal Padegogik, 1(1). https://doi.org/10.35974/jpd.v1i1.642