Rahadi, A. P. (2018) “KAJIAN TEORI PENYELESAIAN MASALAH JARAK DAN SUDUT PADA BANGUN RUANG DIMENSI TIGA MENGGUNAKAN PENDEKATAN VEKTOR”, Jurnal Padegogik, 1(1). doi: 10.35974/jpd.v1i1.642.