[1]
A. P. Rahadi, “KAJIAN TEORI PENYELESAIAN MASALAH JARAK DAN SUDUT PADA BANGUN RUANG DIMENSI TIGA MENGGUNAKAN PENDEKATAN VEKTOR”, jpd, vol. 1, no. 1, Jan. 2018.