Rahadi, A. P. “KAJIAN TEORI PENYELESAIAN MASALAH JARAK DAN SUDUT PADA BANGUN RUANG DIMENSI TIGA MENGGUNAKAN PENDEKATAN VEKTOR”. Jurnal Padegogik, vol. 1, no. 1, Jan. 2018, doi:10.35974/jpd.v1i1.642.