[1]
Supusepa, H.F. 2022. PERBANDINGAN SIMULASI REKAYASA TRAFFIC QUALITY OF SERVICE (QOS) PADA SOFTWARE DEFINED NETWORK DENGAN MENCARI JALUR TERPENDEK MENGGUNAKAN ALGORITMA YEN DAN FLOYD-WARSHALL. TeIKa. 12, 01 (Mei 2022), 11-21. DOI:https://doi.org/10.36342/teika.v12i01.2819.