(1)
Supusepa, H. F. PERBANDINGAN SIMULASI REKAYASA TRAFFIC QUALITY OF SERVICE (QOS) PADA SOFTWARE DEFINED NETWORK DENGAN MENCARI JALUR TERPENDEK MENGGUNAKAN ALGORITMA YEN DAN FLOYD-WARSHALL. TeIKa 2022, 12, 11-21.