(1)
Lidianti, D.; Putra, P.; Oktadini, N. R.; Meiriza, A.; Sevtiyuni, P. E. Pemanfaatan Teknologi Augmented Reality Dalam Pembelajaran Huruf Hijaiyah Dan Makhorijul Huruf. TeIKa 2022, 12, 67-76.