(1)
Wagiu, C. A.; Palopak, Y. Perancangan Hybrid Mobile Application Penghubung Orang Tua Dan Guru Pada Sekolah Taman Kanak-Kanak. TeIKa 2019, 9, 79-86.