Supusepa, H. F. (2022). PERBANDINGAN SIMULASI REKAYASA TRAFFIC QUALITY OF SERVICE (QOS) PADA SOFTWARE DEFINED NETWORK DENGAN MENCARI JALUR TERPENDEK MENGGUNAKAN ALGORITMA YEN DAN FLOYD-WARSHALL. TeIKa, 12(01), 11-21. https://doi.org/10.36342/teika.v12i01.2819