Wagiu, C. A., & Palopak, Y. (2019). Perancangan Hybrid Mobile Application Penghubung Orang tua dan Guru pada Sekolah Taman Kanak-Kanak. TeIKa, 9(1), 79-86. https://doi.org/10.36342/teika.v9i01.792