MAULANY, R.; SAGALA, G. R.; MAEKA, V. Interaksi Manusia dan Komputer dalam Sudut Pandang Sistem Keamanan. TeIKa, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 1-8, 2009. DOI: 10.36342/teika.v2i2.121. Disponível em: https://jurnal.unai.edu/index.php/teika/article/view/121. Acesso em: 23 jan. 2022.