Supusepa, Henokh F. 2022. “PERBANDINGAN SIMULASI REKAYASA TRAFFIC QUALITY OF SERVICE (QOS) PADA SOFTWARE DEFINED NETWORK DENGAN MENCARI JALUR TERPENDEK MENGGUNAKAN ALGORITMA YEN DAN FLOYD-WARSHALL”. TeIKa 12 (01):11-21. https://doi.org/10.36342/teika.v12i01.2819.