Wagiu, Charlene Alicia, dan Yulianus Palopak. 2019. “Perancangan Hybrid Mobile Application Penghubung Orang Tua Dan Guru Pada Sekolah Taman Kanak-Kanak”. TeIKa 9 (1):79-86. https://doi.org/10.36342/teika.v9i01.792.