Wagiu, C. A. dan Palopak, Y. (2019) “Perancangan Hybrid Mobile Application Penghubung Orang tua dan Guru pada Sekolah Taman Kanak-Kanak”, TeIKa, 9(1), hlm. 79-86. doi: 10.36342/teika.v9i01.792.