[1]
C. A. Wagiu dan Y. Palopak, “Perancangan Hybrid Mobile Application Penghubung Orang tua dan Guru pada Sekolah Taman Kanak-Kanak”, TeIKa, vol. 9, no. 1, hlm. 79-86, Apr 2019.