Sholeh, M., D. Andayati, dan R. Y. Rachmawati. “ DATA MINING MODEL KLASIFIKASI MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR DENGAN NORMALISASI UNTUK PREDIKSI PENYAKIT DIABETES”. TeIKa, vol. 12, no. 02, Oktober 2022, hlm. 77-87, doi:10.36342/teika.v12i02.2911.