Wagiu, C. A., dan Y. Palopak. “Perancangan Hybrid Mobile Application Penghubung Orang Tua Dan Guru Pada Sekolah Taman Kanak-Kanak”. TeIKa, vol. 9, no. 1, April 2019, hlm. 79-86, doi:10.36342/teika.v9i01.792.